+32 (0) 3 233 49 63
Volg ons:

Technieken

Koud - warme reiniging

Om oppervlakkig vuil te verwijderen en zo de gevel op te frissen zonder deze volledig te reinigen of als voorbereiding van schilderwerken kunnen gevels onder druk afgespoeld of afgestoomd worden. De druk van het water kan traploos ingesteld worden om schade aan de ondergrond te voorkomen van 20 bar tot maximum 300 bar. Bij het afstomen bedraagt de temperatuur van het water ongeveer 90° C.

Stoomreiniging

De gevel wordt afgestoomd met stoom van 120 – 160° C zonder toevoeging van chemicaliën of andere bijtende stoffen. De waterdruk is traploos instelbaar van 2 tot 6 bar en wordt aangepast aan de ondergrond, de vervuilingsgraad en het gewenste eindresultaat. Bij de aanvang van de reinigingswerken wordt de gevel eerst van onder naar boven bevochtigd zodat afspoelend vuil niet in de ondergrond kan dringen. Vervolgens wordt de gevel van boven naar onder afgestoomd. Het afstomen garandeert echter niet het volledig zuiver zijn.

Chemische reiniging

Afhankelijk van de soort vervuiling en ondergrond zal gekozen worden voor een zuur of alkalisch gevelreinigingsproduct. Het product wordt op de gevel aangebracht met een zachte borstel. Na een inwerktijd van ongeveer 15 à 30 min. kan, wanneer noodzakelijk, een neutralizer op het oppervlak verneveld worden. Hierna wordt de gevel grondig afgespoeld. Deze werkwijze kan herhaald worden tot de gevel voldoende gereinigd is, hardnekkige vlekken kunnen eventueel hydro-pneumatisch, TORBO- of JOS-systeem, verwijderd worden. Er bestaan ook reinigingspasta’s die niet agressief zijn, daarom uitermate geschikt voor de reiniging van historische monumentale gebouwen en kunstwerken. Niet alleen worden afzettingen van stof en roet verwijderd, maar eveneens typische verweringen, zonder de natuurlijke patina nadelig aan te tasten. Na het voornevelen van de ondergrond met zuiver water wordt de pasta met een borstel of een airless-spuitpistool aangebracht. Na een inwerking van 2 à 24 uur, afhankelijk van de vervuiling, kan de gevel afgespoeld worden onder beperkte hoge druk. Voor hardnekkige vlekken kan deze werkwijze herhaald worden of overgeschakeld worden naar een andere reinigingsmethode.

Pealing

Aangewezen voor het verwijderen van roetschade, rookaanslag, stof, vervuiling, e.d. De pasta wordt aangebracht door middel van een spuitpistool, een borstel of een rol. Na een droging van 2 à 24 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (RV), wordt er een uniforme wittransparante latexfilm gevormd. Door de actieve bestanddelen in de reinigingspasta wordt de vervuiling geabsorbeerd. Na volledige droging kan de latexfilm van de ondergrond afgepeld worden met de vervuiling erin. Dus een ideale manier waar geen water aan te pas hoeft te komen.

Industriële reiniging

Voor bepaalde specifieke toepassingen kunnen betonnen gevels of constructies afgespoten worden onder hoge druk tot 2500 bar. Door deze reinigingsmethode kan verf van beton verwijderd worden zonder het gebruik van chemische producten of straaltechnieken en ontstaat er een perfecte ondergrond voor het herstellen van het beton wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Impregneren

Bouwmaterialen zoals metselsteen, natuursteen, beton, e.d. hebben het vermogen om water te absorberen. Het “vasthouden “ van vocht kan resulteren tot alg- en mos aangroei en deze kunnen weer resulteren tot vervolgschade aan de bouwmaterialen zoals vorstschade aan metselstenen en voegwerk, verweren van zandsteen en sterke vervuiling van het oppervlak. In sommige gevallen – bij oude panden waar de muren vol gemetseld werden zonder spouw – kan er zelfs sprake zijn van vocht doorslaande muren.

Door bouwmaterialen met moderne impregneermiddelen waterwerend te behandelen verkrijgt men diverse voordelen, te weten:

 • De bouwstenen nemen geen vocht meer op, dus zal de isolatiewaarde ook bij regen hetzelfde blijven als een droge bouwsteen,
  dus minder warmte-/energieverlies.
 • Na impregnatie geen vochtdoorslag meer.
 • Mos en algen hebben geen of nauwelijks vat meer om zich af te zetten op de bouwsteen.
 • De gevels blijven esthetisch langer mooi en schoon.
 • Vorstschade aan de bouwstenen is niet meer mogelijk, wel rekening houdende met de detailleringen dat er geen vocht achter het systeem kan komen.

De huidige impregnatieproducten zijn volkomen dampopen en de tendens is dat de oplosmiddelhoudende impregnatieproducten steeds meer vervangen worden door watergedragen systemen. De laatste jaren zijn de impregnatie crème producten in opmars met fantastische waterwerende eigenschappen en pareleffect.

Schilderen

Bij het restaureren en renoveren van bestaande panden komen we vaak probleemgevels tegen. Afbladderende verf, door vochtindringing achter het verfsysteem kan schade aan het metselwerk en voegwerk ontstaan. Al deze problemen worden vaak verergerd door het keer op keer plaatselijk herstellen en weer volledig overlagen van de gevelvlakken. Deze gevelvlakken zijn dicht geschilderd en min of meer volledig dampdicht, zodanig dat het vocht van binnenuit niet kan verdampen (ademen).RecoClean BVBA heeft de technieken in huis om geschilderde gevels weer vakkundig te ontdoen van de verflagen met zo min mogelijk beschadiging van de ondergrond. Al naar gelang de aard van de gevel en de soort en aantal verflagen die op deze gevel zitten, wordt door ons na inspectie een keuze gemaakt tussen een biologisch afbreekbaar chemisch opweekmiddel, waarbij laag per laag gestript kan worden of licht stralen (bij een werkdruk van 2 à 8 bar). In sommige gevallen wordt er zelfs een combinatie van beide technieken gemaakt.Als de gevels van verflagen zijn ontdaan dient deze in goede staat te verkeren. Slechte metselstenen dienen vervangen te worden. Voegwerk dient in goede staat te zijn alvorens te schilderen. Indien de ondergrond gecementeerd/bepleisterd is moeten scheuren en loszittende en holklinkende delen verwijderd worden. Verfsystemen die gehanteerd worden behoren dampdoorlatend en in sommige gevallen elastisch te zijn om vervolgschade te voorkomen.

 • Minerale verfsystemen:
  zeer hoge tot 99 % dampdoorlaatbaarheid;
  kleurecht;
  door minerale verstening in de poriën is afbladderen onmogelijk;
  onschadelijk voor milieu en verwerker.
 • Acrylaat verfsystemen:
  goede dampdoorlaatbaarheid;
  kleurecht;
  door haar specifieke eigenschappen scheuroverbruggend;
  op waterbasis, dus oplosmiddelvrij.
  De keuze van verfsysteem is afhankelijk van het type gevel en de staat van het object.

Verharden

Verweerde en verzande natuurstenen/metselstenen kunnen, om verdere erosie tegen te gaan, geïmpregneerd worden met een steenverhardend product op basis van organische ethyl kiezelzuurester. Het product dringt diep in de aangetaste zone en vormt daar een nieuwe silicium-dioxide-structuur, met andere woorden, de minerale structuur van de behandelde steen en voegwerk wordt opnieuw opgebouwd. De steenversteviger dringt door de bindmiddelarme zone heen tot in de gezonde ondergrond, vormt geen supplementaire zouten en heeft geen invloed op de dampdoorlatendheid.

Contacteer ons
 • Adres: Metropoolstraat 30
  2900 Schoten
 • Tel: +32 (0) 3 233 49 63
 • Fax: +32 (0) 3 233 81 39
 • Email: info@recoclean.be
© 2016 | Algemene voorwaarden | Created with a ❤ by Solid Designs