+32 (0) 3 233 49 63
Volg ons:

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

RECOCLEAN BVBA
METROPOOLSTRAAT 30 , 2900 SCHOTEN
INFO@RECOCLEAN.BE
TEL +32 (0) 3 233 49 63
FAX +32 (0) 3 233 81 39
BTW BE 0849 747 120

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud
Recoclean besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Recoclean kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Recoclean kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Recoclean kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Recoclean aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

2. Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Recoclean, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Recoclean.

3. Intellectuele rechten
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Recoclean komen toe aan Recoclean. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Recoclean.

4. E-mail correspondentie
Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Recoclean geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.

Contacteer ons
  • Adres: Metropoolstraat 30
    2900 Schoten
  • Tel: +32 (0) 3 233 49 63
  • Fax: +32 (0) 3 233 81 39
  • Email: info@recoclean.be
© 2016 | Algemene voorwaarden | Created with a ❤ by Solid Designs